בית מרקחת

מנהלת: גב' דימא אבו שקארה

בית המרקחת עוסק בקשת רחבה של פעילויות, כגון: רכש וניהול מלאי תרופות, חומרי ניגוד, תמיסות עירוי ושטיפה, מוצרי תזונה קלינית ומזון תינוקות.

בנוסף - רקיחת תרופות לפי מרשם רופא, ניפוק תרופות למחלקות, יחידות ומכונים של המרכז הרפואי, רוקחות מחלקתית, רוקחות אונקולוגית, טיפול בסמים מסוכנים.

כמו כן אחראי בית המרקחת על טיפול במתן אישורים לתכשירים אשר אינם רשומים בארץ או אשר אינם ניתנים על פי ההתוויה הרשומה, מתן ייעוץ ומידע רוקחי לצוות הרפואי והסיעודי, ניהול מלאי תרופות למתארי שעת חרום שונים, השתתפות בניסויים ומחקרים קליניים הנערכים במרכז הרפואי, תמיכה לוגיסטית להזמנת חומרים עבור מעבדות מחקר ומכון פתולוגי, שירותי דלפק בניפוק תרופות לחיילי צה"ל וניידות מד"א, הבטחת איכות וקיום בקרה בתחום התרופות - במחלקות, מרפאות, ומכונים. אימון מקצועי של מתמחים ברוקחת.

צוות שירותי הרוקחות מורכב מרוקחים מומחים בכל שטחי הרוקחות.

הצוות מטפל בכ-1000 סוגי תרופות שונים, ונותן שירות לכלל מחלקות האשפוז, מרפאות החוץ, מכונים ומעבדות מרכז הרפואי.

שירותי הרוקחות מעורבים בפעילותן של מספר ועדות מוסדיות: ועדת תרופות, ועדת בטיחות הטיפול התרופתי, ועדת הלסינקי, ועדת טיפול אנטיביוטי.


סרטון יום הרוקח הלאומישעות פתיחה:
07:30 - 15:30

שעות ניפוק:
08:30 – 12:30
13:30 – 14:30 
 
טלפונים

מנהלת:04-6652663
רוקחת אחראית סמים ורוקח אחראי שע"ח: 04-6652575
פקידה:04-6652662
דלפק:04-6652577, 04-6652578
מחסן תמיסות: 04-6652572


מבנה מס' 1 - חזרה למפת התמצאות