אספקה סטרילית מרכזית

אחראית: גב' דיאנה פורטמן 
צוות אספקה סטרילית מרכזית מונה 11 אנשי צוות מקצועיים ואמינים. אנשי הצוות נמצאים בלמידה מתמדת ושותפים פעילים בהטמעת תהליכים בקורסי למידה של משרד הבריאות בתחום. כל הצוות עומד בהצלחה, מדי שנה, במבחן מתוקשב של משרד הבריאות.
  אספקה סטרילית מרכזית (אס"מ) עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם ארגון יעל אשר מקנה מקום לפעילות התנדבותית. 
אספקה סטרילית מרכזית נמצאת בצומת קריטית וחשובה במניעת זיהומים בקרב המטופלים. תפקידה להבטיח את איכות הטיפול באביזרים ומכשירים, (פירוק, ניקוי, חיטוי, הכנה, אריזה, עיקור, אחסון וחלוקה) על מנת להוביל להצלחת הטיפול במטופל ללא חשש מהדבקה מזיהום בהתאם  לנהלים והסטנדרטים המקצועיים הנהוגים במדינת ישראל ועל פי הנחיות גופים בינלאומיים.  ריכוז הטיפול במכשור ובציוד באספקה סטרילית מרכזית  מבטיח טיפול שיטתי ויעיל העומד בתקני בטיחות גבוהים, תוך חיסכון משאבים.
אתרי האס"מ:
1. אתר ניקוי, חיטוי, פריקה ומיון הציוד המשומש.
2. אתר נקי - הכנת ערכות ואריזתם.
3. אתר עיקור - אוטוקלב קיטור, אוטוקלב פלזמה,
4. אתר סטרילי - אחסון והפצה.
דרכי עיקור:
1. עיקור בקיטור – עיקור בטמפרטורה של 134 מעלות צלזיוס ופרמטרים חשובים בתהליך הם: לחות, חום, זמן (עיקרון הפעולה: חום+ אדים בלחץ).
2. עיקור פלזמה : הינה טכנולוגיית העיקור על ידי מי חמצן (H2O2 ) על מנת להשיג עיקור מהיר של מכשירים רפואיים בטמפרטורה נמוכה ותנאי לחות יבשים.
המחלקה מקפידה על עמידה בסטנדרטיים האירופאיים ובהנחיות משרד הבריאות לנושא אספקה סטרילית תוך מתן חשיבות רבה להבנה וליישום את שיטות הניהול של תהליך העיקור, על כל מרכיביו. כל אלא מאפשרים הקטנת סכנת הזיהומים הנרכשים בבית החולים, הפחתת ימי אשפוז והפחתת עלויות למערכת הבריאות.