בית תפילה למוסלמים

ציבור המטופלים ובני המשפחות והן ציבור העובדים בבית החולים פוריה מורכב מבני הדתות השונות.

בבית החולים קיים מקום תפילה מוסדר לבני הדת המוסלמית. בית התפילה ממוקם במבנה יביל אשר יאפשר לבני הדת המוסלמית תפילה שלא על פני מדשאות בית החולים.

 

המבנה הוקם בתרומת תורמים מוסלמים, תושבי האזור, אשר מצוקת המתפללים המוסלמים נגעה לליבם והחליטו לממן את עלויות הקמת המבנה.

 

בית החולים פוריה מתגאה במערכת יחסים רבת שנים של סובלנות ועבודה בהרמוניה ובשתוף פעולה של בני כל הדתות זה לצד זה, והאפשרות של בני כל הדתות לקיים את אמונתם בחצר בית החולים מהווה נדבך נוסף בטיפוח הסובלנות ומשתלב במגמה זו.