הנהלה

הנהלת המרכז הרפואי צפון (פוריה)

ד"ר נועם יהודאי

מנהל המרכז הרפואי

ד"ר מאיר רוח

עוזר רפואי למנהל המרכז הרפואי

מר שמעון סבח

מנהל אדמניסטרטיבי

גב' מלכה אמר-מדמון

מנהלת הסיעוד