משק

גינון

מנהל: מר מאיר שמעון

הנדסה, אחזקה ובינוי

מנהל: אינג' אלכס שלמנזון

הנדסה ביורפואית

מנהל: מר יורם חלפון

הנדסת פרוייקטים

מנהל: מר אביהוא כהן

מערך טכסטיל

מנהל: מר הרון נגלבאץ'

מטבח

מנהל: מר שלומי אוחיון

מחלקת רכש ציוד משקי

מנהל: מר אריאל בן ציון

מחלקת רכש ציוד רפואי

מנהל: מר אפי שמש

מרכזיה

מנהל: מר יגאל לוי

משק

מנהלת: גב' סופי שמוניס הרוש

מחלקת שינוע פנים - אלונקאים

מנהל: מר רונן מלכה

תחבורה

מנהל: מר דן בנאי