הנהלת הסיעוד

הנהלת הסיעוד אמונה על ליווי, פיקוח וקידום הצוות הסיעודי בבית החולים בכפוף להנחיות משרד הבריאות והנהלת המרכז הרפואי. 

בהנהלת הסיעוד אחיות מוסמכות - אקדמאיות, אשר בנוסף לבקרה שוטפת על העשייה הסיעודית במרכז הרפואי כל אחת מהן ממלאה גם תפקיד רוחב במרכז הרפואי.

בראש הנהלת הסיעוד עומדת הגב' מלכה אמר-מדמון.

מייל לשליחת קורות חיים [email protected]

אוגדן זכויות אחים/אחיות בתחום העסקה

גב' אמר-מדמון מלכה

מנהלת הסיעוד

גב' ברטל ג'וליה

סגנית מנהלת הסיעוד

גב' קוזיתא לבאי

מפקחת אפידמיולוגית ואחות כללית

גב' מוניסטרסקי בלה

אחות כללית ואחראית שע"ח בסיעוד

גב' אהרון אילנה

אחות כללית ואחות בצוות המחלקה האפידמיולוגית