מכתבי תודה

 

מכתב תודה קרדיולוגיה 04/2020

מכתב תודה מחלקת יולדות 04/2020

מכתב תודה מלר"ד, כירורגיה, חדר ניתוח

מכתב תודה ליחידת עיניים 01/2020