עבודה סוציאלית

מנהלת: גב' ענת רוזנבלום

השירות לעבודה סוציאלית בבית החולים הינו גורם אינטגרלי במערכת בית החלים ובא לתת מענה על קשיים הנובעים עקב מחלה ואשפוז וכמו כן מספק הכנה לקראת השחרור.

לעיתים מחלה, אשפוז או מצבים רפואיים כרוניים מהווים מצבי לחץ המלווה בחרדה ודאגה ועלול לגרום למשבר בחיי החולה ומשפחתו. מצב זה דורש התארגנות מחודשת של החולה ומשפחתו. השירות הסוציאלי עוזר להם בהתמודדות עם החולי והשלכותיו.

העובדים הסוציאליים מהווים חלק מהצוות הרב מקצועי, והם משולבים במחלקות האשפוז, ובמכונים ופועלים בשעות העבודה המקובלות. בנוסף העובדים הסוציאליים מבצעים כוננויות של 24 שעות ביממה בחדר המיון ומטפלים במצבים המחוייבים על פי חוק (כגון: אלימות במשפחה או חשד לקטין או חסר ישע בסיכון, אונס) ובמקרים נוספים הדרשים מעורבות של עובד סוציאלי (מוות פתאומי, תאונות עם נפגעים קשים, תגובה חריגה של משפחות, ועוד).

העובדים הסוציאליים שותפים בפעילות ארצית בתוכניות כגון: אלימות במשפחה, טיפול בשעת חירום, תאום חברתי, קביעת סטנדרטים ובקרת איכות. הם משתתפים בארגון ימי עיון והרצאות. השירות לעבודה סוציאלית עוסק בהכשרת סטודנטים מבית הספר לעבודה סוציאלית במכללת תל-חי ומכללת צפת.


 ימי פעילות
בימי א'-ה' בין השעות 08:00-16:00

בימי שישי בין השעות 8:00-12:00
 
טלפון:
04-6652361

פקס:
04-6652379

עבור לדף מנהלת השרות: גב' ענת רוזנבלום