יקיר המרכז הרפואי

תהליך "יקיר/ת המרכז הרפואי" מאפשר להנהלת המרכז הרפואי להוקיר ולהעריך אישיות או ארגון, בשמו של המרכז הרפואי, על תרומה ייחודית, ראויה ומשמעותית שלו למרכז הרפואי, או שיש בפעילותו השפעה ישירה או עקיפה לטובת המרכז הרפואי ובריאות מטופליו והקהילה.

סיכום ערכים שבעטיים ניתן לבחור יקיר/ת ארגון:

1. מועמד אשר תרם תרומה משמעותית למרכז הרפואי ולקידום הבריאות בפריפריה והצפון - תרומה מהותית מבחינת ההישגים והתוצאות מדידות.
2. תרומה מתמשכת לאורך שנים - היקף ורציפות פעילותו של מועמד לרווחת הציבור במרכז הרפואי.
3. עבור פעילות מתמשכת ושיש בה מימד של התמדה, מחויבות, יצירתיות וחידוש.
4. העשייה מהווה סמל ומופת לרבים.

מי יכול להמליץ?

  • עובדי המרכז הרפואי
  • גורמים המקושרים עם המרכז הרפואי
  • חברי הועדה לאיתור מועמדים
  • כל אדם באשר הוא


קריטריונים לקבלת האות:

  • האות יוענק למועמד בחיים.
  • האות יוענק בגין פעילות ראויה לציון וייחודית, שעיקרה קשור במרכז הרפואי צפון (פוריה) או לטובתו או לטובת המטופלים שלו או לכבודם, כשהיא משמעותית ומתמשכת.
  • בקביעת מקבלי האות, יובאו במניין השיקולים המרקם המיוחד של צוות העובדים ושל המטופלים במרכז הרפואי וגיוון תחומי העשייה של המועמדים ללא הבדל גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה וכיו"ב.
  • עובד המרכז הרפואי יוכל לקבל את אות יקיר המרכז הרפואי בתנאי שחלפו לפחות 5 שנים מיום פרישתו. עם זאת, התרומה של המועמד לא קשורה לתפקיד אותו ביצע במרכז הרפואי.
  • למען הסר ספק - עובדי המרכז הרפואי בפועל אינם יכולים לבוא בחשבון כמועמדים לקבלת אות יקיר המרכז הרפואי.המלצה על מועמד לתואר יקיר המרכז הרפואימודעה - יקיר המרכז הרפואיתהליך לבחירת יקיר המרכז הרפואי