יחידת איכות

מרכזת איכות: גב' קרן מנדל

יחידת האיכות איכות עוסקת בהערכת תשומות, תהליכים ותפוקות של כלל הפעילות המתבצעת בבי"ח (רפואית, סיעודית, בריאותית ומשקית).


בחירת הנושאים בהם עוסקת היחידה נעשית ע"פ אינדיקציות המתקבלות מן ההנהלה, ממנהלי מחלקות של כל הסקטורים בבי"ח, מוועדות בי"ח ומיוזמות ספורדיות.


תפקידי היחידה הנם אפיון המדדים הנבדקים, המלצה על תחומים ראויים לשיפור, הכנת תכנית התערבות ומעקב אחרי השפעתן. הפעילות מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם המחלקות/היחידות המעורבות.


היחידה מפעילה צוותי שיפור חוצי ארגון או צוותים מחלקתיים, אשר מוקמים ע"פ הצרכים.

ההפעלה כוללת ליווי והכוונה, סיוע בהכנת תכנית פעולה וסיכום ההמלצות.

בנוסף, מבצעת היחידה סקרי שביעות רצון של עובדים ומטופלים (לקוחות פנים ולקוחות חוץ), על מנת ללמוד על אספקטים שונים ולהגביר את שביעות הרצון הן של העובדים והן של המטופלים.

בשנה האחרונה ממקדת היחידה להבטחת איכות את פעילותה בתהליך האקרדיטציה, וחבריה משתלבים בצוות המוביל את הפעילות בכלל המרכז הרפואי.

איכות למען כולנו!