מנהלה

ביטחון

קב"ט: גרשון ז'ידובצקי

כלכלה ותקציב

מנהל: מר רמי בן יוסף

כספים

מנהלת כספים: גב' לילך גסטר

מחלקה משפטית

יועץ משפטי: עו"ד אלון דר

מערכות מידע ומחשוב

מנהל: מר אופיר וורטהיים

משאבי אנוש

מנהל: מר שרון מנחם

משרד מרפאות חוץ

מנהל: מר שועאע אבו חנא

משרד קבלה ושחרור חולים

מנהלת: גב' איילה אליצדק

משרד קבלה מכון דימות

מנהלת: גב' סמר זידאן

רישום ומידע רפואי

מנהלת: גב' ליאת פישר