כספים

מנהלת כספים: גב' לילך גסטר
מספרי טלפון

04-6652598
04-6652595
04-6652596
04-6652599
04-6652601

פקס: 04-6652593