בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות

ממונה בטיחות: אינג' לאה כרם

רעלים וחומרים מסוכנים

ממונה רעלים וחומרים מסוכנים: מר חלים רושרוש

בריאות הסביבה

מפקחת בריאות הסביבה: גב' ג'נאן חוסין אבו זיד