בקשה לתיקון רשומה רפואית

תיקון רשומה רפואית ניתן לביצוע במקרים חריגים בלבד, במקרה והתיקון מגובה במסמכים חיצוניים או כשישנה טעות גלויה על פני הרשומה 

יש לצרף לפניה את הנתונים/מסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות
ב. העמוד הרלבנטי שבו מבוקש התיקון
ג. הסבר אודות התיקון המבוקש
ד. כל מסמך חיצוני שנועד לתמוך בתיקון המבוקש

מענה יינתן בתוך 30 – 60 ימים. 
את הבקשה יש לשלוח בדוא"ל לכתובת [email protected]